Video

Výstava v Humennom 14. 03. 1991
V roku 2011 prezident SR Ivan Gašparovič udelil akad. mal. Mikulášovi Klimčákovi štátne vyznamenanie – Medailu prezidenta Slovenskej republiky za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej kultúry osobitne príťažlivým výtvarným prejavom. Záznam z preberania vyznamenania
Vérité o rodákoch: Mikuláš Klimčák (HNTV 2007)
Mikuláš Klimčák, SLOVO – časopis Gréckokatolíckej cirkvi
GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN, 51. vydanie, venovaný pamiatke Mikuláša Klimčáka, 2016